תוכן ההרצאות בכתב

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 2019-11-00

בדפים למטה תוכלו לקרוא תמליל מקורב של ההרצאות הראשונות בקורס „יסודות המבנה של הוולשית המודרנית” שאני מלמד בחוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשנת 2019–2020. התמליל לא מנסה להוות מקבילה מדוייקת של ההרצאות, ולו מהסיבה הפשוטה שהאופי של שיעורים עם כיתה שונה במהותו מטקסט כתוב חד־כיווני כמו זה. בפרט, נעדרות כאן השאלות המחכימות וההערות המועילות של התלמידות/ים ואת הדיון שמתפתח מהן באופן טבעי בשיעורים.

מה תוכלו למצוא כאן? סקירה כללית של השפה ומבט על הדקדוק במעוף הציפור, מה שמהווה את עיקר השיעורים הראשונים.

מה לא תוכלו למצוא כאן? חלק הארי של הקורס יסוב סביב קריאה של טקסטים: גם ספרות, גם סוגי טקסט אחרים וגם (בשלב מאוחר יותר) וולשית דבורה מוקלטת. מתוך קריאת הטקסטים ודיון בהם נעמיק ונרחיב את הבנתנו את מבנה השפה: לא מתוך לימוד מופשט ונטול הקשר אלא מתוך פלט לשוני קונקרטי שמייצג את השפה בשימוש. כל זה לא יכלל כאן; הוא נטוע מטבעו בכאן ובעכשיו של הכיתה ובאינטראקציה ההדדית בין כל המשתתפות/ים.