המשפט המבוקע בשני התרגומים העבריים ל־The Hobbit
5 ביוני, 2006

בשנה שעברה לקחתי את הקורס "הדגם והטקסט" (41041). היה מאוד מעניין, ולמדתי לא רק את הידע הישיר על העברית בת־ימינו, בה עסק הקורס, אלא גם (ובעיקר) דרכים לחשוב בהן במסגרת התייחסות טקסטואלית בתיאור בלשני. בסוף הקורס היה צריך לכתוב עבודה קצרה, מבחן בית.

כתבתי השוואה קצרה בין שני התרגומים העבריים ל־The Hobbit בתחום של המשפט המבוקע (cleft sentence). זו, מכל בחינה שהיא, לא יצירת־מופת; רחוק מכך. רוב הטענות שם די טריוויאליות, והדבר היחיד שנראה לי מחדש זה הקשר בין הרגיסטר ודגם הקלפט. שפטו בהתאם.
הטקסט: בפורמט PDF ובפורמט TeX.

תגים