פונולוגיה הודו־אירופית
22 בינואר, 2005

העלתי את המחברת שלי בפונולוגיה הודו־אירופית.

בנוסף, העלתי עבודה קצרצרה על התאמי גרים (המעתק הגרמאני הראשון), ורנר (הטעמה בפרוטו־הודו־אירופית וההשפעה על השפות הגרמאניות) וגראסמאן (דיסימילציה של נישוף בסנסקריט וביוונית).

תגים