אליטרציה
12 באוגוסט, 2006

kše karati kodem / be anglit atika
xidot nexmadot / agudot ba Codex Exoniensis,
sof-sof histabra li / ha siba lama
hem xibru lo be xaruzim / ela be aliteracja:
kax lo daruš / ledafdef harbe ba glosar.

כשקראתי קודם / באנגלית עתיקה
חידות נחמדות / אגודות בקודקס אקסוניינסיס,
סוף-סוף הסתברה לי / הסיבה למה
הם חיברו לא בחרוזים / אלא באליטראציה:
כך לא דרוש / לדפדף הרבה בגלוסר.

תגים