הוצא מהקשרו
18 באוגוסט, 2007

משפט חביב מסיפסר:

Space appears to be more powerful than time because space can be reused, whereas time cannot.

(ההקשר שם הוא של סיבוכיות־זמן אל מול סיבוכיות־מקום.)

תגים