שרב
30 בינואר, 2008

שלג בחוץ. יפה.
ביום רביעי השרב ישבר. (לקוח as-is). גילוי: א'.
ובהקשר דומה: זה.

תגים