תות איננה
12 בדצמבר, 2009

נודע לנו באופן ודאי שתות מתה, ככל הנראה עוד ביום שבו היא נעלמה.

תודה מעומק־הלב לכל מי שטרח וחיפש אותה ולכל מי שהיה אכפת לו. גילינו הרבה אנשים טובים במהלך החיפוש אחריה.

אני לא יכול ולא רוצה, לא כאן ולא עכשיו, לכתוב משהו שישמע כמו הספד. לכן הלאקוניות.

היא חסרה לי כל־כך. אני מתגעגע אליה כל־כך ואוהב אותה כל־כך, ועדיין לא באמת מבין.

תגים