Chinglish
7 באוגוסט, 2005

אריזה של התקן הצבעה המונע בעזרת יד שקניתי פעם, ורק עכשיו טרחתי לקרוא את מה שכתוב עליה:


מקדימה:

מאחורה:

אני חושב שזה מדבר בעד עצמו...

מה זה Chinglish ולמה זה טוב?. ובאותו עניין: engrish.com.

תגים