מבחן־בית בקורס "מורפולוגיה הודו־אירופית"
7 בספטמבר, 2005

עוד מבחן־בית חזר.
PDF ו־TeX.

חבל שאין קורס "תחביר הודו־אירופי", להשלים את הסט עם "פונולוגיה הודו־אירופית" ו"מורפולוגיה הודו־אירופית". לא שלא התעסקנו בתחביר בקורס על מורפולוגיה, ולא שמייר־בריגער לא נותן סקירה נחמדה, אם כי כללית, אלא שקורס מיוחד לזה זה משהו אחר. בתקווה לעתיד.

תגים