מה משותף ללחם עם שקדים, הר בניו זילנד ופאזל בלתי־אפשרי?
23 באוקטובר, 2005

קבוצת־מנדלברוט היא פרקטל.
באקראי, מצאתי שתי דוגמאות לצורות שמזכירות את קבוצת־מנדלברוט באופן... מחשיד כמעט.

תגים