חומרים חיצוניים

1. וולשית מודרנית

אולם הקריאה על שם שנקלנד, אוניברסיטת בנגור

1.1. ספרות יעץ

1.2. מחקר בלשני

1.2.1. ה־yn־ים

1.2.2. מערכת המוטציות

1.2.3. לשונות במגע

1.2.4. פרסומים מאת אריאל ששה־הלוי

1.2.5. נושאים נוספים

2. וולשית תיכונה

ראשית הענף הראשון של המבינוגי, מהספר הלבן

2.1. ריכוז הפניות

אם תרצו למצוא מקורות ראשיים ומשניים מעבר למה שמופיע כאן, תוכלו להתחיל את החיפוש בשני הדפים האלה:

2.2. ספרות יעץ

2.3. טקסטים

עם טקסטים עתיקים אפשר לעבוד בשתי צורות: האחת היא ישירות מהמקור או צילום פקסימיליה שלו, והאחרת היא בתיווך של מהדורות. לשתי הדרכים יש יתרונות וחסרונות, ובאופן כללי השיטה המתאימה ביותר לעבודה בלשנית היא לחסוך זמן ולהשתמש במהדורה מודרנית מלבד במקרים מסויימים שדורשים בדיקה מול המקור: שינויים בכתב־היד, מידע שחסר במהדורה ומקומות שבהם יש לכן/ם חשד שנפלה טעות בידי המהדיר/ה. עיקר העניין שלנו הוא בלשון, אבל לא נכון להתעלם ממאפיינים רלוונטיים של המדיום ואופן מסירת הפלט הלשוני, ולכן עלינו להתייחס ולהיות מודעות/ים למאפיינים פליאוגרפיים, קודיקולוגיים ואחרים שקשורים לטקסט.

2.4. מחקר בלשני

העיסוק בוולשית תיכונה, בדומה לכל שפה מוקדמת אחרת, מערב מערך אינטר־דיסציפלינרי של תחומי־ידע: ארכיאולוגיה, היסטוריה, בלשנות, ספרות, קודיקולוגיה, פליאוגרפיה ונוספים. כל התחומים האלה מעניינים, מעשירים אחד את השני, ומהווים חלק מתמונה רחבה יותר שכוללת את לימודי ימי־הביניים ואת הלימודים הקלטיים (קלטולוגיה).

בהקשר הבלשני אחד החוקרים המעניינים לדעתי הוא אריך פופה, שעוסק בשפה גם מנקודת מבט של בלשנות הטקסט. לאריאל ששה־הלוי יש שני מאמרים על וולשית תיכונה.

2.5. שונות

3. הודו־אירופית

4. נושאים נוספים