נושאים של שינוי לשוני

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 12020-03-29 (HE)
עדכון אחרון: 12020-06-21
תצוגה:
  • 🦉 💡
  • 📖 🎨
תוכן עניינים:

באופן טבעי, העיסוק בבלשנות היסטורית מחייב היכרות עם שלבי לשון שונים. הפניות למקורות ללמוד מהם וולשית תיכונה אפשר למצוא בדף המקורות החיצוניים.

אם בחרתן/ם להתמקד בתופעה חדשה או מתהווה יכול להיות שיועיל לכן/ם להעזר ב־Corpws Siarad Bangor, שמידע אודותיו מופיע בדף הראשי. וולשית היא שפה שנורמות הכתיבה שלה יחסית חופשיות בייצוג של השפה הדבורה בפי דמויות ובכתיבה לא פורמלית. אפשר להעזר בדוגמאות כתובות כדי לבחון את שלבי השינוי הלשוני, אם כי יש לנהוג במידע הזה בזהירות ומתוך מודעות לכך ששפה כתובה (גם אם היא חופשית יחסית מבחינה אורתוגרפית) אינה תעתיק של המדוברת. הכתיבה של קייט רוברטס מועילה כאן במיוחד לא רק בגלל שהיא נותנת לנו הצצה לנוף לשוני מסוף המאה הי״ט ותחילת העשרים אלא גם בגלל שאנחנו יכולות/ים להיות בטוחות/ים שיד עורך.ת לא שיבשה לנו את הנתונים; רוברטס היתה הבעלים של ההוצאה לאור של עצמה, Gwasg Gee.

1. פונולוגיה

Schrijver (1995) הוא ספר חשוב על הפונולוגיה ההיסטורית של שפות קלטיות־בריטיות, שהוולשית נמנית עליהן (ב־LibGen).

2. מורפולוגיה

3. מוטציות

4. תחביר

5. לקסיקון

6. לשונות במגע