מבדק־בית 2 מתוך 3

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 12019-03-01 (HE)
עדכון אחרון: 12019-03-31
תצוגה:
 • 🦉 💡
 • 📖 🎨

שלום,

לפניכן/ם מבדק־בית שנמסר בתאריך 2020/03/01 ומיועד להגשה עד לתאריך 2020/04/01.‏אין באמת צורך בחודש שלם כדי לענות על המבדק. הרעיון מאחורי זמן ההגשה הארוך הוא לאפשר לכולכן/ם לעבוד על המבדק בלי שהוא יפריע למטלות האחרות ובלי שהן יפריעו לו: מי שחופשת הסמסטר עמוסה להן/ם בעבודות ומבחנים יוכלו לעבוד על המבדק בשבועיים שמתחילת הסמסטר ועד לזמן ההגשה, ומי שהסמסטר עמוס להן/ם יוכלו לעשות זאת בשבועיים שעד לתחילתו. אני מציע שאם את/ה יכול.ה להתפנות לסיים את המבדק מוקדם, זה עדיף. בכל מקרה, אם תרצי/ה להגיש תיקון אפשר לעשות את זה בדואל נוסף עד התאריך האחרון ואתייחס רק לגרסה האחרונה. השאלות מבוססות הן על החומר שנלמד בערוץ הסדור והן על נושאים שדיברנו עליהם בשיעור מתוך קריאת הטקסטים. המבדק הוא אחד מתוך שלושה מבדקי־בית במהלך השנה, שמשקלם הכולל בציון הסופי הוא 25%. המבדק הבא והאחרון יתקיים באמצע סמסטר ב׳. המטרה היא לתת לכן/ם הערכה פרטנית של התקדמותכן/ם ולי תמונת מצב של הכיתה, כפרטים וכקבוצה.

בכל בעיה, שאלה או תמיהה — פנו אלי (דרכי יצירת קשר מופיעות במצגת). הקפדתי שההסברים והשאלות ינוסחו באופן ברור, אך אם יש לכן/ם איזה ספק בנוגע למשהו, עדיף שתשאלו.

המבדק אישי, כמובן; אני נותן בכן/ם אמון. אפשר להשתמש בחומרי עזר: מילונים, דקדוקים, ספרות מחקרית, הגלוסר של המקראה (גם רשומות ששייכות לטקסטים שעדיין לא קראנו), מבחן גוגל, המצגת, דיונים ברשתכמו הפורום על וולשית בדואולינגו, לדוגמה. צריך, כמובן, להתייחס לכל מה שמופיע שם בזהירות, לא רק בגלל שזה פורום לא בלשני שהמטרה שלו לפשט את הדברים אלא גם בגלל שהדגש שם הוא על וולשית דבורה, בעוד שאנחנו עוסקות/ים בשלב זה בעיקר בשפה הכתובה. וכד׳.

השאלות נוגעות במגוון נושאים שלמדנו בשיעורים. אם החסרתן/ם חלק מהשיעורים או החומר, השלימו מהחברות/ים לכתה או העזרו בדקדוקים. כזכור, בחלק הראשון של המצגת יש הפניות לדקדוקים, וסריקה של ספר הדקדוק של Thorne זמינה כאן. במידת הצורך, אחרי שניסיתן/ם לברר בכוחות עצמכן/ם, ניתן לפנות גם אלי ואשמח לעזור אם משהו לא ברור בחומר הנלמד.

ניקוד:

על תשובה חלקית או שגויה בחלקה יתקבל ציון חלקי.

אופן ההגשה הוא בדואל (foo@digitalwords.net). כדי להקל עלי את העבודה אנא הקפידו על הכללים הבאים:

למי שיותר נוח, אפשר להשיב על השאלות גם באנגלית (או וולשית, נורווגית ואספרנטו…). אם משהו לא ברור בניסוח של המבדק וההוראות מבחינת העברית, אל תהססו לשאול.

אני מקווה שהמבדק יהיה לך מעניין ומהנה 🙂

1. תרגום וניתוח

לפניכן/ם קטעים משני טקסטים, האחד מלווה בגלוסר ועבור השני תצטרכו להשתמש במילוןלהזכירכן/ם, לרשותכן/ם עומדים מגוון מילונים, הן דיגיטליים והן מודפסים. מידע וקישורים מופיעים במצגת. גרסה מקוונת של המילון הגדול, ה־Geiriadur Prifysgol Cymru, זמינה כאן; Wiktionary באנגלית (יש בו גם ערכים בוולשית עם תרגום לאנגלית, כולל חלק מהצורות הנוטות!) ובוולשית.
יש מילים בחלק השני שיש להן רשומות בגלוסר של המקראה; תוכלו להעזר בכך, בנוסף לשימוש במילון שלם.
. במתכוון בחרתי קטעים קלים יחסית מבחינה לשונית: הטקסט הראשון גם מוּכּר מאוד וגם מכיל חזרות רבות במעין סוג של „מעבדה לשונית מבנית”; השני מיועד לילדים ומלווה באיורים שמהווים עוגן חוץ־לשוני.

עבור כל משפט:

בנוסף, לכל טקסט מופיעה למטה רשימה של קטעים קצרים לניתוח; נתחו את הקטעים שברשימה והסבירו בתמציתיות על כל התופעות שלמדנו עליהן ומשתקפות בהם: מה הן, מה טיבן ואיך הן באות כאן לידי ביטוי. אין צורך שתעתיקו את המידע שבגלוסר באופן מכני; דונו בתופעות מנקודת מבט בלשנית ובמינוח בלשני. הקפידו לנתח גם „כלפי פנים” (מה המרכיבים שבתוך הצירוף, איזה משבצות תחביריות וקבוצות התחלפות הם מייצגים ואיך הם מתחברים ביחד) וגם „כלפי חוץ” (מה התפקיד של הצירוף כולו במסגרת התחבירית הרחבה יותר שנתונה לנו).

אופן הניתוח

במבדק הקודם היו מי שתרגמו נכון, באופן שמראה שהבינו את המבנה, אבל לא הזכירו באופן אקספליציטי בניתוח תופעות מרכזיות ולא היתה לי ברירה אלא להוריד להן/ם נקודות על זה. עדיף לכתוב מאשר להמנע מלכתוב; מה שלא מופיע בתשובה לא אוכל להחשיב בניקוד, גם אם ברור לי שהוא מובן לכן/ם. כדי להבהיר, הנה תשובה אפשרית לתרגום וניתוח של Teimlaf fy mod yn ei nabod yn dda, הסינטגמה המורכבת ביותר לניתוח מהמבדק הקודם:

זאת סינטגמה מורכבת ומסובכת והניתוח די מפורט.

1.1. קטע קריאה עם גלוסר: אליס בארץ הפלאות

קראו את הקטע מ„אליס בארץ הפלאות” במקראה (קטע משיחה בין החתול צ׳שר ואליס), תרגמו ונתחו.

רשימת הסינטגמות לניתוח:

 1. Y ffordd acw
 2. gan chwifio
 3. mae’r ddau yn wallgof
 4. … does arna’ i ddim eisiau mynd …
 5. mod i’n wallgof

1.2. קריאה ללא גלוסר (אנסין): אטלס חיות

Atlas Anifeiliaid „אטלס חיות” הוא ספר מקסים שמספר על בעלי־החיים ברחבי העולם עם איורים חמודים של חיות מלגו.אם תרצי/ה, אשמח להשאיל לך את הספר. בנוסף, הוא כולל חלקים לבניה של ארבע חיות מינימליסטיות וטיפים לבניה. הקטע הראשון לקוח מהמבוא על סוגי החלקים השונים, השני עוסק בחיה מסויימת והשלישי משלב בין השניים: איך לבנות לבנות איבר בגוף של בעלי חיים מסויימים.

 1. Mae platiau’n deneuach na briciau. Mae 3 phlât ar ben ei gilydd yr un trwch â bricsen gyffredin.
 2. (Gwiwer fawr:) Mae cynffon y wiwer fawr hon yn hirach na’i phen a’i chorff gyda’i gilydd. Mae’r gynffon hir yn helpu’r wiwer i gadw’i balans, pan fydd yn codi ar ei thraed ôl i fwyta aeron neu ffrwythau.
 3. (Clipio ffliper:) Gwna ffliperi i greadur môr, fel y manatî hwn, drwy osod teils llyfn ar blatiau â chlipiau.

2. שאלות בונוס

2.1. זיהוי מבנים בטקסט

עבור כל אחד מהמבנים הבאים תנו דוגמה אחת מטקסט שאינוהרעיון מאחורי השאלה הזאת הוא לעודד אתכן/ם להכיר טקסטים נוספים ולהתאמן על קריאה עצמאית וחיפוש מבנים בטקסט. טקסט שקראנו בכיתה (כולל הדוגמאות שבמצגת), תוך ציון מראה מקום מדוייק והעתקת הקו־טקסט הרלוונטי. אפשר להוסיף הסבר קצר.

 1. yn + nasnoun.‏דוגמה שראינו בטקסט, ללא קו־טקסט: yng Ngwlad Hud (מתוך הטקסט של Alys Fach, משפט 8).
 2. קונוורב במעמד נשואי (פרדיקטיבי, predicative, רימטי, rhematic).דוגמה: wedi codi (מתוך „העורב השחור”, משפט 13).
 3. קונוורב במעמד לוואי (אדיונקטיבי, (adjunctive)).‏דוגמה: yn sbecian (הארי פוטר, משפט 5).
 4. שלילה עם מוטציה מעורבת (mixed mutation) ללא nid.‏דוגמה: Fyddai (הארי פוטר, משפט 2).
 5. שימוש בגוף שני.יש דוגמאות למכביר במצגת על הנושא. בנוסף לציטוט הדוגמה מהטקסט, בשאלה זו הסבירו גם למה לדעתכן/ם נעשה שימוש בצורת T או בצורת V במקום המסויים הזה. אם תרצו, תוכלו להביא דוגמה נוספת מאותו הטקסט שמראה שימוש בצורה השניה ולעמת ביניהן.

הצעות למקורות לחפש בהם:

2.2. מוטציה שאינה במגע

הריכוך שברכיב השני בצירוף y ddraig „הדרקון” הוא דוגמה לתופעה של מוטציה במגע: מיד אחרי תווית היידוע מגיע שם ממין נקבה שעובר ריכוך. מלבד מוטציות כאלה יש בוולשית גם מקרים של מוטציה שלא במגע, דהיינו מוטציה שהיא חלק מדגם תחבירי ולא מותנית על ידי הרכיב שבא מיד לפניה. פרטו חמישהעל שלושה מבנים דיברנו מפורשות בכיתה ככאלה, על אחד דיברנו אך לא כינינו אותו „מוטציה שלא במגע” ואחד ראינו בטקסט אך לא דנו בו מפורשות. מבנים תחביריים כאלה; עבור כל אחד מהם: