מטלה מסכמת, שנה ב׳

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 12021-01-21 (HE)
עדכון אחרון: 12021-02-18
תצוגה:
 • 🦉 💡
 • 📖 🎨
תוכן עניינים:

1. הקדמה

שלום,

לפניכן/ם המטלה המסכמת, שנמסרה בתאריך 2021/01/21. המטלה מתבססת הן על החומר שנלמד בערוץ הסדור והן על נושאים שדיברנו עליהם בשיעור תוך קריאת הטקסטים. המטרה היא לתת לכן/ם הערכה פרטנית של התקדמותכן/ם ולי תמונת מצב של הכיתה, כפרטים וכקבוצה, כמו גם להוות חלק בציון הסופי לקורס.

אם החסרתן/ם חלק מהשיעורים או החומר, השלימו מההקלטות שבדף הקורס במוּדל, מהחברות/ים לכתה או העזרו בדקדוקים. במידת הצורך, אחרי שניסיתן/ם לברר בכוחות עצמכן/ם, ניתן לפנות אלי ואשמח לעזור אם משהו לא ברור בחומר הנלמד; דרכי יצירת קשר מופיעות במצגת.

הקפדתי שההסברים והשאלות ינוסחו באופן ברור, אך אם יש לכן/ם איזה ספק בנוגע למשהו, עדיף שתשאלו ועדיף שתעשו זאת בשלב מוקדם.

המטלה אישית, כמובן; אני נותן בכן/ם אמון.

אפשר ורצוי להשתמש בחומרי עזר. פירוט של חומרי עזר, כמו גם הנחיות לאופן כתיבת הגלוסות והניתוח, ניתנו במבדק השלישי ואין סיבה להעתיק אותו לכאן.

על כל תשובה חלקית או שגויה בחלקה יתקבל ציון חלקי. משקלה של מטלה מסכמת זו 70% מהציון הסופי של הקורס. הציון של המטלה מחולק בין שלושה סעיפים כך:

בנוסף, כהרגלנו יש סעיף בונוס (סעיף 2.4); הוא יכול להקנות עד 10 נק׳ נוספות. הציון הכולל מוגבל ל־100 נק׳ (הבונוס לא יכול להעלות מעבר למקסימום).

1.1. הגשה

אופן ההגשה הוא בדואל (foo@digitalwords.net). אנא הקפידו על הכללים הבאים:

למי שיותר נוח, אפשר להשיב על השאלות גם באנגלית (או וולשית, נורווגית ואספרנטו…). אם משהו לא ברור בניסוח של המטלה וההוראות מבחינת העברית, אל תהססו לשאול.

אם הגשתן/ם ואחר כך ראיתן/ם שיש משהו שהייתן/ם רוצות/ים לתקן או לשנות אפשר להגיש תיקון ורק האחרון יחשב. באופן כללי, אני מציע לעבור על השאלות והתשובות יותר מפעם אחת: לפעמים מה שנראה פשוט במבט ראשון מתגלה כמורכב יותר או טריקי יותר במבט שני.

אני מקווה שגם המטלה הזו תהיה לכן/ם מעניינת ומהנה 🌼

שני הסמסטרים האחרונים היו קשים לכולנו, אבל ללמד אתכן/ם וללמוד מכן/ם לאורך כל הקורס היתה חוויה נפלאה. תודה! 🙂

2. השאלות

2.1. טקסט לתרגום וניתוח

לפניכן/ם טקסט קצר, בן שלושה משפטים, הלקוח מהפרק השלישי בספר L Yôn Wen מאת קייט רוברטס, פרק העוסק בתיאור משחקי הילדים שהיו נפוצים בילדותה.

הניקוד מתחלק באופן שווה בין שתי מטלות (30 נק׳ כ״א):

עצה: לפחות בשני מקומות הטקסט מעט טריקי במבט ראשון. עשו שימוש מושכל במילון, וכמו תמיד חשבו על כל דבר מיותר מזווית אחת.

הציור המפורסם „משחקי ילדים”, פרי מכחולו של הצייר ברכֿל האב. בציור מופיע המשחק המתואר בטקסט.

 1. Byddai’r bechgyn yn chwarae cylchyn efo bach, gyrru’r cylchyn ar hyd y ffordd yn y bach, gwaith go anodd.
 2. Wedi methu, byddai rhai yn gadael i’r cylchyn rowlio ei hun a’i hitio rŵan ac yn y man efo’r bach.
 3. O efail y gof y ceid y cylchyn a’r bach, a pharhâi am byth.

2.2. משפטים לתרגום לוולשית

לפניכן/ם שנים עשר משפטים. בחרו שמונה מהם (לא יותר) ותרגמו אותם לוולשית. כפי שתוכלו לראות, המשפטים בנויים באופן כזה שכל משפט מדגים מבנה דקדוקי שלמדנו, כך שהעיקר הוא בהתאמת המבנה למשפט ובשימוש הנכון בו. כידוע, שפות שונות אחת מרעותה; אם יש לכן/ם ספק לגבי אופן התרגום המתאים במקרה שיש יותר מדרך אחת שנראית לכן/ם אפשרית, כתבו אלי. ככלל, התרגומים שאני מכוון אליהם הם פשוטים, וכאמור מדגימים מבנים שעסקנו בהם. אותיות נטויות מסמנות את החלק המודגש במבנה פוקאלי. שימו לב להנחיות באותיות קטנות בסגריים מרובעים.אמנם השתמשנו במונחים האלה בשיעורים והם אמורים להיות מוכרים לכן/ם היטב, אבל למען הסר: מבנה פעלי סינתטי הוא מבנה שבו הנטייה של הגוף והזמן צמודה ללקסמה הפעלית (לדוגמה: edrychai), בעוד שמבנה פעלי אנליטי הוא מבנה שבו הנטייה של הגוף והזמן מופרדת ממנה (לדוגמה: oedd yn edrych).

גלוסר לקסמות: bwrdd „שולחן”, cath „חתול”, clywed „לשמוע”, cysgu „לישון”, edrych „לְהֵרָאוֹת”גם „להביט”, אבל אז היחס של הערכיות אחר., eistedd „לשבת”, ffraeth „רהוט.ה”, glaw „גשם”, gweld „לראות”, gwybod „לדעת”, llawen „שמח.ה”, tafod „לשון”.

משקל כל משפט 2.5 נק׳. אין חובה לכתוב הסברמבחינת הציון כתיבת הסבר כאן היא „חרב פיפיות” — הסבר נכון לתרגום לא מושלם יוכל להעלות את הציון, אבל הסבר שגוי לתרגום נכון יכול להוריד. בכל מקרה במטלה הפתורה אוסיף הסברים, ותקבלו משוב, כך שתוכלו ללמוד מזה לעתיד..

1.החתול על השולחן.The cat is on the table.
2.זה על השולחן שֶׁיָּשַׁן [פועל סינתטי בעבר] החתול.It’s on the table that the cat slept [synthetic verb, pst].
3.יש להן חתול.They have a cat.
4.זה החתול ששמע [פועל סינתטי בעבר] את הגשם. =
החתול הוא ששמע [פועל סינתטי בעבר] את הגשם.
It’s the cat that heard [synthetic verb, pst] the rain.
5.אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שלא ישנת [פועל סינתטי בעבר].I know [synthetic verb, prs] you didn’t sleep [synthetic verb, pst].
6.אני רואה (=אֶרְאֶה) [פועל סינתטי בהווה] את החתול שֶׁיָּשֵׁן [מבנה אנליטי בהווה].I see (=will see) [synthetic verb, prs] the cat that’s sleeping [analytic construction, prs].
7.החתול שראיתי [פועל סינתטי בעבר] ישב [פועל סינתטי באימפרפקט] על שולחן.The cat that I saw [synthetic verb, pst] sat [synthetic verb, impf] on the table.
8.אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שזה החתול שעל השולחן. =
אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שהחתול הוא שעל השולחן.
I know [synthetic verb, prs] it’s the cat that’s on the table.
9.החתול אינו על השולחן.The cat is not on the table.
10.אין חתול על השולחן.There is no cat on the table.
11.היא רהוטת־לשון.(the construction is not directly translatable into English)
12.הם נראו [פועל סינתטי באימפרפקט] שמחים.They looked [synthetic verb, impf] happy.

2.3. קטעים קצרים לניתוח

לפניכן/ם שמונה קטעים קצרים, כולם לקוחים מטקסטים אמיתיים. בחרו ארבעה מהם (לא יותר), ועבור כל אחד:

משקל התרגום 2 נק׳ עבור כל קטע ומשקל הניתוח 3 נק׳.

 1. Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd, yn atgo am gyflwr gwahanol, yn berig’ i’r undod.

  המשפט לקוח מתוך הרצאת הרדיו המפורסמת Tynged yr Iaith מאת סונדרס לואיס; תוכלו להאזין להקלטה של ההרצאה כולה בקישור דלעיל, ולמשפט דנן כאן. שימו לב לתכונות דיבוריות.

 2. Dyma ein cartref am chwe blynedd ar hugain, yn niwedd y ganrif ddwaetha a dechrau hon.
 3. […] un gomiwnydd […]
 4. […] pynciau y tybiwn y byddent o ddiddordeb i’r darllenwyr […]
 5. Yn y cyfnod yma sgrifennais lawer iawn ar wahân i ysgrifennu i’r Faner, yn storïau, nofelau ac erthyglau.
 6. […] nid cwyno y byddai hi, wrth gwrs, ond dweud […]
 7. Mae yno ddyn sâl, Robert Jones yw ei enw, a nhad sydd yn torri ei farf yn ei salwch.
 8. […] yr wyf yn rhy hoff o Enid i ddymuno iddi briodi John.

2.4. בונוס

כל שאלת בונוס מקנה 5 נק׳.

 1. יש לפחות שם עצם אחד בוולשית שיש בו אי־אחידות בתחום המספר: מבחינות מסויימות הוא מתנהג כיחיד ומבחינות אחרות כרבים. מצאו את שם העצםאני מכיר אחד כזה, אבל יכול להיות שיש יותר., ותארו את ההתנהגויות התחביריות שלו כיחיד ואת ההתנהגויות התחביריות שלו כרבים, תוך כדי ציטוט דוגמאות אמיתיות. דוגמאות תוכלו לחפש בין השאר במאגר הספרים המוקלדים ובמקורות שהוצעו בסוף המבדק השלישי.

  הבהרה: הכוונה היא לא לצורות קולקטיביות כמו moch:mochyn או plu:pluen, כמובן.

 2. בשיעור למדנו שיש שמות תואר כגון gwlyb:gwleb „רטוב:רטובה”, gwyn:gwen „לבן:לבנה”, melyn:melen „צהוב:צהובה” ו־gwyrdd:gwerdd „ירוק:ירוקה” שיש להם צורה של מין דקדוקי נקבה וצורה של מין דקדוקי זכר. את צורות הנקבה נוכל למצוא בין השאר בסביבות שבהן הן מקבלות מוטציה, כמו y gath wleb / wen / felen / werdd או Mae’r gath yn wleb / wen / felen / werdd. מתי נוכל למצוא את צורות הנקבה, לפחות את חלקן, מופיעות כמות שהן בצורה עם העיצור הבסיסי (gwleb, gwen, melen, gwerdd וכד׳)? הדגימו מטקסט.

  רמז: אפשר לפתור את השאלה גם מהיכרות עם השפה, אבל אפשר גם להעזר בחיפוש במאגרים ממוחשבים. הבהרה: הכוונה היא לא לשם הפרטי Gwen.