פתרון המטלה המסכמת של שנה ב׳

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 12021-05-09 (HE)
תצוגה: 
 • 🦉 💡
 • 📖 🎨

לפניכן/ם הצעה לפתרון של המטלה המסכמת. במקומות מסויימים בחרתי להרחיב מעט מעבר לנדרש כדי לתת רקע שמועיל להבנה. אם מצאת טעות או דבר־מה שאינו ברור, אשמח לדעת כדי לתקן; אמנם עברתי על התשובות, אבל errare humanum est.

1. טקסט לתרגום וניתוח


צילום העמודים העוסקים במשחק חישוק ווו מהספר Teganau Gwerin Plant Cymru מאת Tecwyn Vaughan Jones, שיצא בשנת 1987 בהוצאת Gwasg Carreg Gwalch. כפי שתוכלו לקרוא, יש למשחק שמות שונים; זה המצב הרגיל הרי בפולקלור. לשאלה האם „cylchyn efo bach” הוא השם של המשחק כפי שקייט רוברטס הכירה אותו מילדותה ב־Rhosgadfan בסוף המאה ה־19 ותחילת ה־20 יש השלכות תחביריות על אופן הניתוח התחבירי, כפי שנראה בהמשך… אם תרצו לשאול את הספר, אל תהססו לבקש 🙂
בכל מקרה, כפי שניתן לראות בתמונה, ה־bach הוא לא „וו” כמו שאנחנו מדמיינות·ים אותו בעברית, אלא יותר סוג של מוט עם עיקול. עדיין תרגמתי „וו” למען הבהירות והישירות.

1.1. גלוסות

 1. Byddai’rלהיות.impf.hab.3sg bechgynילד.pl ynyn4 chwaraeלשחק.inf cylchynחישוק efoעִם bachוו, gyrru’rלהוליך.inf-def cylchynחישוק arעל hydאורך ydef fforddדרך ynyn1 y bachוו, gwaithמלאכה goדי anoddקשה.
 2. Wediלְאַחַר methuלהכשל, byddaiלהיות.impf.hab.3sg rhaiindef.pl ynyn4 gadaelלהניח i’rל־.def cylchynחישוק rowliolen\ל(הת)גלגל.inf eiposs.3sg.m hunrefl a’iו־-poss.3sg.m hitioלהכות.inf rŵanעכשיו acו־ ynyn1 ydef manמקום efo’rעִם-def bachוו.
 3. Oמ־ efailנפחיה ydef gofנַפָּח yrel.obl ceidלקבל.impf.imprs ydef cylchynחישוק a’rו־-def bachוו, aו־ pharhâiלהשאר.impf.3sg amprep bythנצח.

1.2. תרגום

 1. הילדים היו משחקים בחישוק עם וו, מוליכיםמיל׳ „להוליך”. זהו הסבר על אופן המשחק, שמובע על ידי אינפיניטיב אפוזיטיבי באופן שלא מִתּרגם ישירות לעברית. את החישוק לאורך הדרך בוו, מלאכה די קשה.
 2. לאחר שנכשלו, היו כמה (מהם) מניחים לחישוק לגלגל את עצמו ומכים בומיל׳ „ולהכותו”. מדי פעם עם הוו.
 3. זה מהנפח(יה)ר׳ סעיף הניתוח בהמשך. שהיו מקבליםתרגמתי בצורה אימפרסונלית בעברית (גוף שלישי רבים ללא כינוי גוף) למען האידיומטיות. ההיערכות התחבירית של המשלימים שונה: בוולשית הם מסומנים כנושא ולא כמושא. את החישוק והוו, והם היו מחזיקים מעמד לנצח.

1.2.1. תרגום ספרותי לאנגלית

בדומה למטלה המסכמת הקודמת, גם כאן הטקסט לקוח מאותו הספר, Y Lôn Wen. להלן תרגומו של Clancy, עם אותם דברי רקע והסתייגויות:

 1. The boys would play hoop with a hook, spinning the hoop along the road with the hook, quite a difficult task.
 2. After failing some would let the hoop bowl along on its own, hitting it now and then with the hook.
 3. The hoop and hook were obtained from the smithy, and would last forever.

1.3. ניתוח

1.3.1. Byddai’r bechgyn yn chwarae cylchyn efo bach

1.3.1.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

משפט הפותח את התיאור של המשחק.

נשים לב לכך שהאינפיניטיב gyrru נשען על chwarae cylchyn efo bach: הוא מתאר מה המשמעות של לשחק בחישוק ווו, באופן של תמורה (אפוזיציה).

1.3.1.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

דגם ההשאה במשפט הוא זה שהרימה שלו אדוורביאלית, והוא בנוי לפי תבנית המוכרת לנו היטב:

1.3.2. gadael i’r cylchyn rowlio ei hun

1.3.2.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

החלק המסומן בקו ממלא את המשבצת של האינפיניטיב (+הרחבה, כפי שנראה מיד) במבנה של הקונוורב yn + inf, שממלא מצדו את המשבצת הנשואית בדגם השאה אדוורביאלי, שמצדו מוקדם על ידי wedi methu וממושך ב־a+inf לאחריו.

1.3.2.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

הצירוף בנוי משני חלקים:

1.3.3. O efail y gof y ceid y cylchyn a’r bach

1.3.3.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

משפט עצמאי. מומשך על ידי a pharhâi am bythסוגיה מעניינת שעלתה בכמה מהפתרונות היא המספר של parhâi. כמו שלמדנו, כשהצירוף השמני צמוד אחרי הפועל זאת אכן הצורה מחוייבת, אבל כשיש מצב כמו כאן (עם הפרדה ב־a/ac) אני חושב שהיה אפשרי לקבל גם \C{a pharhaent}. דוגמה לזה אפשר למצוא בפרק הרביעי של Y Lôn Wen (קישור ישיר לשורה): Ond fe gyfarfyddai pobl “y Bedol a phobl Bethel” yng nghaban y chwarel fore Llun ar yr un tir, a thrafodent y pregethau gyda’r un huodledd..

1.3.3.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

משפט מבוקע, שהחלק הפוקלי בו הוא צירוף יחס. נתבונן במרכיביו:

2. משפטים לתרגום לוולשית

 1. החתול על השולחן / The cat is on the table.

  Y mae’r gath ar y bwrdd.
  דגם השאה עם נשוא אדוורביאלי.

 2. זה על השולחן שֶׁיָּשַׁן [פועל סינתטי בעבר] החתול / It’s on the table that the cat slept [synthetic verb, pst].

  Ar y bwrdd y cysgodd y gath.
  משפט מבוקע. במשבצת הפוקלית הביטוי האדוורביאלי ar y bwrdd „על השולחן”. לאחריו פסוקית שמסומנת בסמן הזיקה y. סמן זה נבחר מכיוון שהפוקוס הוא על ביטוי שאינו נושא או נשוא של פועל נוטה ביחס לפסוקית, שבנויה בדגם ההשאה פעלי (במקרים אלו היה נבחר a+len).

 3. יש להן חתול / They have a cat.

  Mae ganddynt gath.
  דגם שייכות, שבנוי על מבנה של דגם קיום. נשים לב לריכוך ב־gath (צורת בסיס: cath „חתול”).

 4. זה החתול ששמע [פועל סינתטי בעבר] את הגשם. =
  החתול הוא ששמע [פועל סינתטי בעבר] את הגשם / It’s the cat that heard [synthetic verb, pst] the rain.

  Y gath a glywodd y glaw.
  משפט מבוקע. במשבצת הפוקלית הצירוף השמני y gath „החתול”. לאחריו פסוקית שמסומנת בסמן הזיקה a+len. סמן זה נבחר מכיוון שהפוקוס הוא על ביטוי שמהווה ביחס לפסוקית נושא של הפועל הנוטה שבה.

 5. אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שלא ישנת [פועל סינתטי בעבר] / I know [synthetic verb, prs] you didn’t sleep [synthetic verb, pst].

  Gwn na chysgaist.
  נשים לב לנטיית gwybod, שאינה רגולרית. פסוקית התוכן השלילית מסומנת ב־na+asp.

 6. אני רואה (=אֶרְאֶה) [פועל סינתטי בהווה] את החתול שֶׁיָּשֵׁן [מבנה אנליטי בהווה] / I see (=will see) [synthetic verb, prs] the cat that’s sleeping [analytic construction, prs].

  Gwelaf y gath sy’n (/sydd yn) cysgu.
  נשים לב לצורת sy, שהיא צורת זיקה של bod בגוף שלישי בהווה, כאן ביחד עם קונוורב yn cysgu.

 7. החתול שראיתי [פועל סינתטי בעבר] ישב [פועל סינתטי באימפרפקט] על שולחן / The cat that I saw [synthetic verb, pst] sat [synthetic verb, impf] on the table.

  כאן מחוסר תשומת לב התנסחתי באופן שונה מעט בעברית ובאנגלית; שני אופני התשובה התקבלו, כמובן. לנוסח העברי: Eisteddai y gath a welais ar fwrdd; לנוסח האנגלי: Eisteddai y gath a welais ar y bwrdd.
  נשים לב לסדר המילים במשפט הפעלי הוולשי, VSO. היחס התחבירי בין הזוקק y gath ופסוקית הזיקה שבנויה בדגם ההשאה הפעלי הוא של מושא, ולכן מופיע סמן הזיקה a, שגורר ריכוך.

 8. אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שזה החתול שעל השולחן. =
  אני יודעת [פועל סינתטי בהווה] שהחתול הוא שעל השולחן / I know [synthetic verb, prs] it’s the cat that’s on the table.

  Gwn mai’r gath sydd ar y bwrdd.
  כזכור, הסמן החיובי של פסוקיות תוכן מבוקעות ודגמי השאה שמניים נוספים הוא mai. בתוך הפסוקית הפוקוס הוא החתול, ולאחריו פסוקית שמסומנת ב־sy(dd). גם כאן sy(dd) מצטרף במסגרת דגם ההשאה האדוורביאלי, הפעם לא עם קונוורב אלא עם ביטוי אדוורביאלי של מקום (ar y bwrdd „על השולחן”).

 9. החתול אינו על השולחן / The cat is not on the table.

  Nid yw’r gath ar y bwrdd.
  משפט זה והבא מדגימים את ההבדל בין yw ו־oes.

 10. אין חתול על השולחן / There is no cat on the table.

  Nid oes (/Does) (dim) cath ar y bwrdd.
  נפוץ מאוד להשתמש ב־dim, אבל כפי שראינו יש מקרים בשפה הספרותית שבהם אינו מופיע כאן.

 11. היא רהוטת־לשון / (the construction is not directly translatable into English)

  Mae hi’n ffraeth ei thafod.
  דגם gwyn ei fyd, הדומה ל־naʿt sababī הערבי. נשים לב לצורת השיוך, בחזרה בגוף שלישי נקבה. ראינו גם ביטויים שבהם החלק adj poss N עומד לבד כמשפט.

 12. הם נראו [פועל סינתטי באימפרפקט] שמחים / They looked [synthetic verb, impf] happy.

  Edrychent (hwy) yn llawen.
  מבנה דומה ל־edrychai’r pregethwr yn sarrug iawn שראינו בטקסט. הריכוך אחרי yn₃ חלקי, ולכן מופיעה הצורה llawen (ולא lawen).

2.0.1.

3. קטעים קצרים לניתוח

3.1. גלוסות

 1. Osאִם unאחד.f deyrnasממלכה(f) gwblלגמרי unedigמאוחד ywyw Lloegrאנגליה aו־ Chymruויילס ynaאזי maeלהיות.prs.3sg bodלהיות.inf iaithשפה Gymraegולשית hanesyddolהיסטורית ynyn3 dramgwyddאבן־נגף politicaiddפוליטי, ynyn3 atgoתזכורת amעל gyflwrמצב gwahanolשונה, ynyn3 berig’סכנה i’rל־-def undodאיחוד.
 2. Dymaprstt.prox einposs.1pl cartrefבית amעל, למשך (זמן) chweשש blyneddשנה arעל, ו־ (בספירה) hugainעשרים, ynyn1 niweddסוף ydef ganrifמאה (שנים) ddwaethaאחרון aו־ dechrauהתחלה hondem.prox.f.
 3. […] unone.f gomiwnyddcommunist […]
 4. […] pynciauנקודה.pl yrel.obl tybiwnלחשוב.impf.1sg ynmlz byddentלהיות.impf.sbjv.3pl oof ddiddordebעניין i’rל־-def darllenwyrקורא.pl […]
 5. Ynyn1 ydef cyfnodתקופה ymadem.prox sgrifennaisלכתוב.pret.1sg lawerהרבה iawnמאוד arעל wahânנפרד iל־ ysgrifennuלכתוב.inf i’rל־-def Fanerנס, ynyn3 storïauסיפור.pl, nofelauרומן.pl acו־ erthyglauמאמר.pl.
 6. […] nidneg cwynoלהתלונן.inf yrel.obl byddaiלהיות.impf.hab.3sg hi3sg.f, wrthעִם gwrscourse, ondאלא dweudלדבר.inf […]
 7. Maeלהיות.prs.3sg ynoשָׁם ddynאיש sâlחולה, Robert Jonespn ywyw eiposs.3sg.m enwשֵׁם, aו־ nhadposs.1sg\אבא syddלהיות.prs.3sg.rel ynyn4 torriלחתוך.inf eiposs.3sg.m farfזָקָן ynyn1 eiposs.3sg.m salwchחולי.
 8. […] yrprt wyfלהיות.prs.1sg yn3 rhyיותר_מדי hofffond oof Enidpn iל־ ddymunoלייחל iddiל־.3sg.f briodiלהתחתן Johnpn.

3.2. תרגום

 1. אם אנגליה וויילס הן ממלכה אחת מאוחדת לגמרי, אז קיומהּ (מיל׳ היות(הּ)) של שפה וולשית היסטורית מהווה אבן־נגף פוליטית, תזכורת למצב שונה, סכנה לאיחוד.
 2. זה (מיל׳ „הנה”) ביתנו למשך עשרים ושש שנים, בסוף המאה האחרונה ובתחילת הזאת„סוף המאה הקודמת” בטקסט מתייחס לסוף המאה ה־19; „הזאת” היא ה־20..
 3. […] קומוניסטית אחת […]
 4. נקודות שחשבתי שיעניינו את את הקוראות·ים. תרגום לאנגלית יכול לשקף בצורה קרובה יותר את האידיומטיקה והזמנים: points I thought would be of interest to the readers.
 5. בתקופה הזאת כתבתי הרבה מאוד מלבד הכתיבה ל־Y Faner„הדגל” או „הנס” (במובן הווקסילולוגי)., סיפורים, רומנים ומאמרים.
 6. […] זה לא להתלונן שהיא עשתה, כמובן, אלא לדבר […] / […] מה שהיא עשתה לא היה להתלונן, כמובן, אלא לדבר […]בשני המקרים הוספתי את הפועל העברי „לעשות” בלית ברירה, שכן אי אפשר לשקף באופן ישיר את המבנה הוולשי בעברית. במקור מדובר במשפט מבוקע הבנוי על בסיס משפט בעל נשוא אדוורביאלי, כפי שנראה בניתוח.
 7. יש שם איש חולה, רוברט ג׳ונס שמו, ואבי הוא שמגלח את זקנו בחוליו.
 8. אני מדי מחבבת את אניד מכדי לייחל שהיא תתחתן עם ג׳ון.

3.3. ניתוח

בכל אחת מקטעים שבחרתי לכלול במבדק יש עניין תחבירי מיוחד.

3.3.1. yna mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd

3.3.1.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

הקטע המסומן מהווה חלק מהאפודוסיס של משפט תנאי, כאשר הפרוטסיס הוא Os un deyrnas gwbl unedig yw Lloegr a Chymru „אם אנגליה וויילס הן ממלכה אחת מאוחדת לגמרי”. לאחריו יש שני צירופים במבנה yn3 + NP, שמהדהדים את yn dramgwydd politicaidd. ההרצאה היא טקסט רטורי מובהק, שכולל חזרות ריתמיות, אליטרציה ושאר אמצעים אומנותיים־קוליים־לשוניים.

3.3.1.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

תחילה נפריד בין סמן האפודוסיס yna „אז”בדומה לעברית ולאנגלית, עם then, גם כאן יש משמעות טמפורלית למילה בנוסף לתפקיד שלה במשפטי תנאי. וכל השאר. כמו שנוכל לשמוע בהקלטה, יש הפסקה דרמטית לפני yna ואחריו.

החלק הנותר — mae bod iaith Gymraeg hanesyddol yn dramgwydd politicaidd — בנוי בדגם ההשאה עם הנשוא האדוורביאלי, כך:

3.3.2. yn niwedd y ganrif ddwaetha a dechrau hon

3.3.2.1. מבנה הצירוף כלפי פנים

צירוף יחס עם שמתאר באופן לוואי (אדיונקטיבי) את הזמן של החלק הראשון של המשפט: בסוף המאה האחרונה ותחילת הזאת. אפשר לראות כאן את השימוש המטאפורי שקושר את הזמני (הטמפורלי) עם המרחבי (הספטיאלי); בהקשר זה כדאי לקרוא הספר From Space to Time של הספלמת׳ (1997), שזמין באופן חופשי.

3.3.2.2. מעמד הצירוף כלפי חוץ

גרעינו של צירוף היחס הוא מילת היחס yn1, שגוררת מוטציה אפית ב־diwedd שלאחריה. את מילת היחס משלים הצירוף השמני diwedd y ganrif ddwaetha „סוף המאה האחרונה” והצירוף השמני dechrau hon „תחילת זו”, שמחוברים ב־a והם שווי־מעמד. ניתן לראות שרק הראשון מסומן במוטציה אפית, שכן לא רק ש־a + asp „ו־” חוצץ, אלא שבכל מקרה תחולתה של המוטציה אחרי yn1 היא רק על מה שבא בצמוד אליה ממשבניגוד להתאם מין דקדוקי נקבה שמסומן בריכוך על התארים האדנומינליים רבים, לדוגמה..

נתבונן בשני הצירופים השמניים:

3.3.3. un gomiwnydd

כאן לא נתון הקשר, כך שנוכל לדון רק ביחס הפנימי בין הרכיבים. זה צירוף קצר מאוד והנקודה הקריטית היא זו: אמנם comiwnydd „קומוניסט·ית” יכול לשמש עבור א·נשים מכל מגדר, ואמנם המין הדקדוקי של המילה זכרי לפי המילוןצורן הגזירה -ydd שבסוף המילה הוא שקובע את מינה הדקדוקי. בהקשר זה, כדאי לקרוא את המאמר הזה מאת נמרוד ברי. כפי שלמדנו זהו המצב הרגיל בשפות הודו־אירופיות., אבל כאן ניתן לראות איך ש־un הנקבי, שגורר ריכוך חלקי, הוא שמסמן שמדובר כאן בקומוניסטית דווקא. בדומה למצב ההיסטוריבעברית אנחנו עדות·ים לנסיונות לשנות את השפה במטרה להביא לשינוי חברתי בחתירה לשוויון וחירות מגדריים. המין הדקדוקי במערכת הלשונית של העברית מרכזי יותר מאשר בוולשית, אבל גם בוולשית ניתן לראות נסיונות ליצור שינוי לשפה מכלילה יותר מבחינה מגדרית, כגון יצירת כינוי גוף חדש, משוחרר ממגדר. ימים יגידו מה תהיה ההשפעה של „אקטיביזם לשוני” כזה. אני, בכל מקרה, מקפיד להשתמש בלשון פניה כוללת. בעברית, בוולשית המין הבלתי־מאופיין (unmarked) הוא הזכר.

3.3.4. pynciau y tybiwn y byddent o ddiddordeb

3.3.4.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

גם כאן החלק המסומן מווה כמעט את כל המלל הנתון. הסיפא i’r darllenwyr מאפיינת למי יהיה העניין, דהיינו לקוראות·ים.

3.3.4.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

בהוראות נכתב שהקטע אינו משפט מבוקע, ואכן מבט בהקשר בטקסט מבהיר זאת. אם כך, לא מדובר ב„אלו נקודות (ולא דברים אחרים?) שחשבתי שיהוו עניין לקוראות·ים” או „נקודות הן אלה שחשבתי שיהוו עניין לקוראות·ים”.

מדובר בצירוף שמני, שראשו pynciau והוא מאופיין על ידי פסוקית זיקה הנפתחת ב־y:

3.3.5. yn storïau, nofelau ac erthyglau

כפי שאמרתי בשיעור, הדוגמה הזאת מציגה צורה תחבירית שלא ראינו בדיוק כמותה, אבל בהתחשב בכך שיש בחירה בסעיף הזה ושיש לכן·ם את הכלים המתאימים לניתוח גם של תופעות שלא נתקלנו בהן בחרתי לכלול אותה במבדק.

3.3.5.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

החלק המסומן בקו מתאר מה הם הדברים הרבים שהמחברת כתבה מלבד הכתיבה ל־Y Faner: סיפורים, רומנים ומאמרים. זהו פירוט לוואי (אדיונקטיבי), שנספח על ההשאה הראשית שבחלק שאינו מסומן בקו. כפי שנראה מיד, אופן הסימון של הנספח הזה מעניין.

3.3.5.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

החלק המסומן מתחלק לשניים: גרעין yn3 שמסמן את המעמד התחבירי, והרחבתו.

3.3.6. nid cwyno y byddai hi

3.3.6.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

בהקשר הנתון, זהו הוא משפט עצמאי כאשר:

3.3.6.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

משפט מבוקע. כפי שראינו, אפשר לשים את אור הזרקורים של הפוקוס בוולשית על רכיבים שונים. כאשר הפוקוס הוא על הלקסמה הפעלית בקונוורבים עם yn, הסמן yn לא מופיע בחלק הפוקלי (vedette) אלא רק הלקסמה הפעלית (השו׳ Treio bod yn ffeind oedd Cwlin ו־A meddwl y byddaf fi […] שבמצגת). זה מה שקורה כאן, בצורה שלולה, וזה העניין המיוחד בדוגמה:

3.3.7. nhad sydd yn torri ei farf

3.3.7.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

משפט מבוקע שמאוחה למבע קיום ב־a החיבור. הכינוי ei שבו חוזר אל ה־dyn sâl „האיש החולה”, כלומר רוברט ג׳ונס. גם הסרתי את הסיפה מהניתוח כדי לא להכביד עליכן·ם ולהתמקד בעיקר.

3.3.7.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

כמו בכל המשפטים המבוקעים הקודמים, נחלק בין החלק הפוקלי והבלתי־פוקלי:

3.3.8. i ddymuno iddi briodi John

3.3.8.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

החלק המסומן בקו מרחיב את החלק הקודם לו: „אני מדי מחבבת את אניד מכדי שכך וכך”. המקבילה באנגלית „I like Enid to much to wish for her to marry John” אולי לא הכי אידיומטית, אבל מעבירה את המבנה. את הקונוורב i + inf ראינו בטקסטים שקראנו כמה פעמים: i awgrymu במשפט 13 בהארי פוטר, mynd i gysgu בנסיך הקטן (צורה שמזכירה את הסופינום הלטיני) וכן במבנה תחבירי מורכב כשהיא באה ביחד עם צורות כמו rhy (במשמעות „יותר מדי … מכדי …”) או digon (במשמעות „מספיק … כדי …”), כמו כאן וכמו שראינו במשפט החמישי במשל של איזופוס: Mae fy mhig yn rhy fer i fynd i waelod y piser. העניין בדוגמה הוא גם להבין את היחס התחבירי הזה וגם לזהות ולנתח נכון את המבנה של iddi briodi, כפי שנִראה מיד.

3.3.8.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

נתבונן בחלקים השונים:

4. בונוס

מאוד שמחתי לראות את ההיענות לשאלות הבונוס בסמסטר הזה ובשנה שעברה. במטלה האחרונה קיבלתי כמה תשובות יפות, כולל רעיונות שלא חשבתי עליהם; הקרדיט עליהם מגיע לתלמידות·ים שהציעו אותם, אבל כמובן שמסיבות של פרטיות ואתיקה אני לא מציין למטה שמות.

4.1. שם עם המראה אי־אחידות במספר

שם־העצם הוא pobl. מצד אחד יש לו התנהגות תחבירית כשם עצם בנקבה (יחידה) ומצד שני יש אליו התייחסות ברבים.

חלק מהגורם להתנהגות הזאת הוא העובדה שמדובר בשם עצם שמייצג קבוצה. ב־GPC נוכל לראות חלוקה שמפרידה בין תת־ערך a „עַם” ותת־ערך b „אנשים”. נשים לב לכך שלראשון יש צורת ריבוי מורפולוגית (pobloedd ואחרות).

לשם השוואה, נוכל להביט גם ב־people באנגלית (ו־populus בלטינית, המקור למילה הוולשית ולמילה האנגלית (דרך נורמאנית), והתגלגלויותיה בלשונות הרומאניות), וכן בעַם בעברית מקראית:

4.2. צורת נקבה של תואר, ללא ריכוך

כפי שלמדנו, הגורם הצמוד ביותר שגורר מוטציה הוא זה שקובע את המוטציה. במקרה שלנו, נוכל לרתום לצרכינו מילים כמו a/ac „ו־”, שגוררות מוטציה חוככת, שמשפיעה רק על p-/t-/c-, וכך נקבל a gwleb / a gwen / a melen / a gwerdd „ורטובה / ולבנה / וצהובה / וירוקה”. אלא לא סינטגמות מאוד נפוצות, אבל אם נירה את החץ ונסמן סביבו את המטרה נוכל למצוא בחיפוש ברשת מקרים כמו אלה:

תלמידות·ים מצאו פתרונות מוצלחים אפילו יותר, שלא גוררים אפילו מוטציה חוככת.

לדוגמה, מבנה hanner adj, שבו התואר מופיע ללא מוטציה גם כאשר המבנה מתאר שם בנקבה. דוגמה: hen ywen haner gwerddהכתיב haner ישן. כיום מקובל לכתוב hanner. „עץ טקסוס ירוק־למחצה” (מקור).

פתרון נוסף שמצאו כמה תלמידות·ים הוא בתיאור שמות עצם נקביים ברבים בתואר בצורת יחידה. שמות תואר ביחיד·ה יכולים לתאר אדנומינלית שמות עצם ברבים, ובמקרה זה אין ריכוך בתואר, שהרי ריכוך בתואר אדנומינלי יש רק כששם העצם אותו הוא מתאר הוא ממין דקדוקי נקבה ובמספר יחיד. כך נקבל צירופים כמו אלה שברשימה כאן, שלקוחה מהספר של Gareth King, עם צירופים כמו storïau ber „סיפורים קצרים” (מיל׳ „סיפורים קצרה”)מעניין לציין שככלל (תמיד?) כאשר יש הבחנה של מין דקדוקי בצורות שונות של תואר קיימת גם הבחנה של מספר: ber „קצרה”, byr „קצר” ו־byrion „קצרות·ים”, לדוגמה. בדוגמה שלנו, קיימת בוולשית גם הצורה storïau byrion „סיפורים קצרים”.. דוגמה נוספת: hen boteli port gwerdd מהסרטון הזהגם וולשית וגם הונגרית בסרטון אחד, זה יום המזל שלי….

תלמיד·ה נוסף·ת מצא·ה את שני אלה: